Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2021)

Prin adresa nr. 1976/14.04.2022, MCID a aprobat lista proiectelor TE acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor TE.

Lista proiectelor acceptate la finanțare, pentru fiecare domeniu în parte, poate fi consultată aici.
Lista de rezervă

NOTĂ:
Inițierea contractării se va face după finalizarea etapei de negociere.


Rezultatele finale, pentru fiecare domeniu în parte, pot fi consultate aici.

În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, au fost primite 79 de contestații.

Lista contestațiilor este disponibilă aici.


Rezultatele preliminare – TE 2021 – sunt disponibile aici.


Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii – TE 2021 – sunt disponibile aici.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii – TE 2021 – sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI (Str. Mendeleev 21-25, etajul 6, camera 617, sector 1, București) în perioada 28-30 Iulie 2021.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 28-30 Iulie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


În cadrul ședinței Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de luni 26 iulie 2021, cu privire la eligibilitatea propunerilor de proiecte de tip PD/TE/PCE, depuse în competiția 2021, s-au decis următoarele:

 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare cuprind mai mult de 10 lucrări, indiferent de tipul acestora, în sectiunea B2 (PCE și TE) / B1.2 și B2 (PD) – sunt declarate Neeligibile.
 • NOTĂ: Pachetele de informații prevăd următoarele: “Se vor indica cele mai reprezentative publicaţii. Se va indica un număr de maxim 10 lucrări, indiferent de tipul acestora. Dacă se indică mai mult de 10 lucrări la această secţiune, propunerea de proiect va fi exclusă din competiţie.”
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile finanțare nu respectă structura aprobată prin pachetul de informații – sunt declarate Neeligibile.
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare:
  – sunt incomplete (lipsă secțiuni);
  – conțin text parțial în limba română;
  – nu au respectat numărul maxim de pagini impus, parametrii sau recomandările de redactare;
  sunt declarate Eligibile și se vor atenționa evaluatorii de a nu lua în considerare, în procesul de evaluare, paginile ce nu se încadrează în limitele stabilite prin pachetul de informații.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibila aici.


Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 96/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii.

Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 – Acordul conducătorului de doctorat, pentru doctoranzii nominalizați în echipa de proiect

Domenii științifice

Fișa de evaluare

Calendar

Information Package

Ghidul evaluatorului

Întrebări frecvente – actualizat în 02.07.2021

Informații utile:
o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.


Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – TE 2021.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.
Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiecteTE@uefiscdi.ro.

Persoane de contact:

Mihaela Pîrşoagă – Coordonator Competiție
Telefon:+40 21 308 05 16;Fax:+40 21 311 59 92

Iulia Brat – Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:+40 21 308 05 33; Fax:+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro