Programe de finanțare coordonate

 

În calitate de organism de coordonare științifică desemnat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, CNCS sprijină implemnatarea programelor și subprogramelor din cadrul Planului Național de Cercetare- Dezvoltare și Inovare focalizate pe cercetare fundamentală și de frontieră, formare și perfectionare a resursei umane pentru cercetare, precum și a subprogramelor de cooperare internațională axate pe cercetare fundamentală sau pe dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare.

 

PNCDI  IV

Program 1 – Idei

Proiecte de cercetare exploratorie

 

 

 

 

 

 PNCDI  IV

Program 2 – Resurse Umane

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Premierea rezultatelor cercetării – articole Web of Science – PRECISI 2023

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

PNCDI III

Program 4:

Cercetare fundamentală și de frontieră

 

 

 

 

PNCDI III

Subprogram 1.1 – Resurse umane