Acasa

MISIUNEA CNCS

Sprijină Ministerul Educaţiei şi Cercetării în îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

SCOPUL CNCS

Asigură cadrul de consultare şi consensualizare pentru susţinerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică, pentru atingerea şi sustenabilitatea masei critice de cercetători necesară pentru transformarea cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) într-un factor al creşterii economice şi pentru dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.

SECRETARIATUL TEHNIC AL CNCS

Este asigurat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală management CDI.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL CNCS

Regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi componenţa Consiliului Național al Cercetării Științifice au fost aprobate prin Ordinul MEC nr. 3463 din 9 martie 2020.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, este un organism consultativ al Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Misiune: sprijină Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, în coordonarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Scop: asigură cadrul de consultare şi consensualizare pentru susţinerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică, pentru atingerea şi sustenabilitatea masei critice de cercetători necesară pentru transformarea cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI) într-un factor al creşterii economice şi pentru dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.

Secretariatul tehnic al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice este asigurat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi componenţa Consiliului Național al Cercetării Științifice au fost aprobate prin Ordinul MEC nr. 3463 din 9 martie 2020, disponibil AICI, cu modificările si completarile ulterioare

Regulamentul de organizare internă a Consiliului Național al Cercetării Științifice a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 4139 din 24 aprilie 2020, disponibil AICI.