OMCID 461 din 03.09.2021

Ordinul privind aprobarea Metodologiei de evaluare și recunoaștere de către CNCS a caracterului științific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă este disponibil aici.

Taxa de evaluare, în valoare de 1.500 lei, se va colecta în contul UEFISCDI, IBAN: RO51TREZ70120E332000XXXX, cod fiscal 12354176, deschis la Trezoreria Sect.1, București.

Solicitările se depun, în format tipărit și pe suport electronic, la secretariatul CNCS (Str. Mendeleev 21-25, etajul 3, sector 1, București, secretariat.cncs@research.gov.ro).