Rezultate finale PCE 2021

Matematică Informatică Chimie Fizică Științe inginerești Știința materialelor Științele pământului şi ale atmosferei Biologie și Ecologie Medicină Științele vieții aplicate și Biotehnologii Științe sociale și economice Științe umaniste

OMCID 461 din 03.09.2021

Ordinul privind aprobarea Metodologiei de evaluare și recunoaștere de către CNCS a caracterului științific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă este disponibil aici. Taxa de evaluare, în valoare de 1.500 lei, se va Read more

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD 2021)

Prin adresa nr. 1373/17.03.2022, MCID a aprobat lista proiectelor PD acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PD. Rezultatele finale – PD 2021 – sunt disponibile aici În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru Proiectele de Cercetare Postdoctorală, au Read more

Burse de cercetare “Simion Mehedinți”

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MEC nr. 5522/09.12.2019) Contract de finanţare Cererea de finanţare (se completează în limba română, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro) Fişa de evaluare Declaraţii: (se completează, se semnează Read more

Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC 2020)

Pachet de informații (aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4590/19.06.2020) Model cadru al Contractului de finanțare • Cerere de finanțare • Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect,  prin care certifică faptul că tipurile de activităţi pentru Read more