Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2021)

Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 96/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)

Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 – Acordul conducătorului de doctorat, pentru doctoranzii nominalizați în echipa de proiect

Domenii științifice

Fișa de evaluare

Calendar

Information Package

Informații utile:
o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma va fi disponibilă începând din data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.


Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – TE 2021.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.
Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiecteTE@uefiscdi.ro.

Persoane de contact:

Mihaela Pîrşoagă – Coordonator Competiție
Telefon:+40 21 308 05 16;Fax:+40 21 311 59 92

Iulia Brat – Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:+40 21 308 05 33; Fax:+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro