Proiecte de cercetare postdoctorală (PD 2021)

Având în vedere numărul mare de propuneri de proiecte depuse în cadrul competițiilor PCE, TE și PD 2021, calendarul comun al acestor competiții, precum și complexitatea criteriilor de eligibilitate existente, data publicării rezultatelor privind eligibilitatea se amână. Noul termen, estimativ, este 30.07.2021.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.


Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 95/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C* (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
La fiecare secțiune se va menține textul care marchează informaţiile şi secţiunile obligatorii ale cererii.
*S-a înlocuit cererea de finanţare pentru corelarea textului din secţiunile B3 si C3.

Notă:
Secţiunile B1.2 şi B2 a aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completate în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Standarde minimale de eligibilitate pentru mentor
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 – Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect (nu este un formular cu format impus)

Domenii științifice

Fișa de evaluare

Calendar

Information Package

Întrebări frecvente – actualizat în 28.06.2021

Informații utile:

o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.


Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare postdoctorală” – PD 2021.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiectePD@uefiscdi.ro.

Raport privind dezbaterea publică pentru Pachetul de informații PD 2021


Persoane de contact:

Daniela Mihai – Coordonator competiție
Telefon:+40 21 308 05 62; Fax:+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro

Laura Badea – Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:+40 21 308 05 24; Fax:+40 21 311 59 92
laura.badea@uefiscdi.ro