Proiecte de cercetare postdoctorală (PD 2021)

Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 95/03.06.2021)

Cererea de finanțare
o Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
o Secțiunile B și C* (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)
*S-a înlocuit cererea de finanţare pentru corelarea textului din secţiunea B3.

Notă:
Secţiunile B1.2 şi B2 a aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completate în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Standarde minimale de eligibilitate pentru mentor
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
o ANEXA 7 – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor

o ANEXA 8 – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie

o ANEXA 9 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.

o ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă

o ANEXA 11 – Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect (nu este un formular cu format impus)

Domenii științifice

Fișa de evaluare

Calendar

Information Package

Informații utile:

o Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
o Platforma este disponibilă începând din data de 10.06.2021
o Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
o Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.


Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare postdoctorală” – PD 2021.

Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 8 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiectePD@uefiscdi.ro.


Persoane de contact:

Daniela Mihai – Coordonator competiție
Telefon:+40 21 308 05 62; Fax:+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro

Laura Badea – Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:+40 21 308 05 24; Fax:+40 21 311 59 92
laura.badea@uefiscdi.ro