Comunicare

Competiție deschisă “Proiecte de Cercetare Exploratorie – PCE 2020”

Ministerul Educației si Cercetării (MEC) a aprobat, prin OM 4245/13.05.2020 lansarea competiției 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” din cadrul Programului 4 “Cercetare Fundamentală și de Frontieră”.

Erată (aprobată prin Adresa MEC 10620/21.05.2020):

Nota de subsol nr. 4, din Anexa 1, Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect și experții evaluatori: “Pentru articolele publicate în 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2019.” devine “Pentru articolele publicate în 2019 – 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2018.”

Informații utile:

  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.06.2020, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Dezbatere publică pachet de informaţii pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” Competița 2020

În perioada 24 martie – 23 aprilie 2020, a fost supus dezbaterii publice Pachetul de informaţii Competiția 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie”, asociată Programului 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului s-au putut transmite pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro

Concluzii asupra dezbaterii publice privind Pachetul de informații al competiției PCE 2020


Persoane de contact:

Mihaela Fraţilă
Coordonator Competiție
Telefon:+40 21 308 05 32

Simina Smarandache
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:+40 21 308 05 15

Irina Biţescu
Coordonator Program 4
Telefon: +40 21 308 05 34