Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2023)

Comunicat CNCS – 14 februarie 2024


Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor TE 2023 – sunt disponibile aici.


Anunț 31 august 2023
Procesul de analiză a contestațiilor referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate este încă în derulare, iar lista cu rezultatele finale va fi publicată în momentul în care acesta este finalizat.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Comunicat CNCS cu privire la cu privire la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în cadrul competițiilor PCE 2023 și TE 2023 – 24 august 2023


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor TE 2023 – sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/3115992 în perioada 22-24 august 2023.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 22-24 august 2023, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibila aici.

Pachet de informații (aprobat prin OMCID nr. 20668/31.05.2023 și nr. 20678/08.06.2023, privind modificarea calendarului competiției)
Model cadru – Contract de finanțare

Cererea de finanțare
Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, https://uefiscdi-direct.ro/)
Secțiunile B și C (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line https://uefiscdi-direct.ro/).
Notă: Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.
Domenii științifice
Fișa de evaluare
Calendar
Clasificarea CNCS a revistelor științifice din domeniul umanist
Clasificarea CNCS a editurilor științifice din domeniul umanist
Lista editurilor luate in considerare pentru cărțile și volumele colective din domeniul științelor sociale

Informații utile:
Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – https://uefiscdi-direct.ro/, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 09.06.2023;
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 18.07.2023, ora 16:00;
Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat“.

Coordonator competiție:
Mihaela PÎRŞOAGĂ
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
Telefon: 021 308 05 16

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiția “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – TE 2023, din cadrul Programului 5.2- Resurse Umane, Subprogram 5.2.1- Start în cercetare.
Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 04 mai 2023, pe adresa de e-mail: proiecteTE@uefiscdi.ro.