Proiecte de Cercetare Exploratorie PCE 2021

Prin adresa nr. 2193/02.05.2022, MCID a aprobat lista proiectelor acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor PCE competiţia 2021.

Rezultatele finale – PCE 2021 – sunt disponibile aici.

În urma afișării rezultatelor preliminare au fost primite 106 contestații.

Lista contestațiilor este disponibilă aici.


Rezultatele preliminare – PCE 2021 – sunt disponibile aici.


Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii – PCE 2021 – sunt disponibile aici.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii – PCE 2021 – sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI (Str. Mendeleev 21-25, etajul 6, camera 623, sector 1, București) în perioada 28-30 Iulie 2021.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 28-30 Iulie 2021, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


În cadrul ședinței Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de luni 26 iulie 2021, cu privire la eligibilitatea propunerilor de proiecte de tip PD/TE/PCE, depuse în competiția 2021, s-au decis următoarele:

 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare cuprind mai mult de 10 lucrări, indiferent de tipul acestora, în sectiunea B2 (PCE și TE) / B1.2 și B2 (PD) – sunt declarate Neeligibile.
 • NOTĂ: Pachetele de informații prevăd următoarele: “Se vor indica cele mai reprezentative publicaţii. Se va indica un număr de maxim 10 lucrări, indiferent de tipul acestora. Dacă se indică mai mult de 10 lucrări la această secţiune, propunerea de proiect va fi exclusă din competiţie.”
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile finanțare nu respectă structura aprobată prin pachetul de informații – sunt declarate Neeligibile.
 • Propunerile de proiect în cadrul cărora Cererile de finanțare:
  – sunt incomplete (lipsă secțiuni);
  – conțin text parțial în limba română;
  – nu au respectat numărul maxim de pagini impus, parametrii sau recomandările de redactare;
  sunt declarate Eligibile și se vor atenționa evaluatorii de a nu lua în considerare, în procesul de evaluare, paginile ce nu se încadrează în limitele stabilite prin pachetul de informații.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.


Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 103/07.06.2021)

Cererea de finanțare

Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
Notă:
Pentru toate domeniile, perioada de publicare, în calculul standardelor minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect, este 2013 – 2021, dar după obţinerea titlului de doctor.

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Domenii științifice
Fișa de evaluare
Calendar
Information Package
Ghidul evaluatorului
Întrebări frecvente

Informații utile:
 • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
 • Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare exploratorie” – PCE 2021.
Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.
Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 21 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro.

Raport privind dezbaterea publică pentru Pachetul de informații PCE 2021


Persoane de contact:

Mihaela Frățilă – Coordonator Competiție
Telefon: +40 21 308 05 32;  Fax:+40 21 311 59 92
mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Simina Smarandache – Responsabil tehnic proiecte
Telefon:+40 21 308 05 15; Fax:+40 21 311 59 92
simina.smarandache@uefiscdi.ro