Proiecte de Cercetare Exploratorie PCE 2021

Având în vedere numărul mare de propuneri de proiecte depuse în cadrul competițiilor PCE, TE și PD 2021, calendarul comun al acestor competiții, precum și complexitatea criteriilor de eligibilitate existente, data publicării rezultatelor privind eligibilitatea se amână. Noul termen, estimativ, este 30.07.2021.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.


Pachet de informații (aprobat prin Ordinul MCID nr. 103/07.06.2021)

Cererea de finanțare

Notă:
Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
Notă:
Pentru toate domeniile, perioada de publicare, în calculul standardelor minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect, este 2013 – 2021, dar după obţinerea titlului de doctor.

Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Domenii științifice
Fișa de evaluare
Calendar
Information Package
Întrebări frecvente

Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 10.06.2021
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Dezbatere publică pachet de informații

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în consultare publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare exploratorie” – PCE 2021.
Competiția este organizată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) și UEFISCDI.
Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 21 mai 2021, pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro.

Raport privind dezbaterea publică pentru Pachetul de informații PCE 2021


Persoane de contact:

Mihaela Frățilă – Coordonator Competiție
Telefon: +40 21 308 05 32;  Fax:+40 21 311 59 92
mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Simina Smarandache – Responsabil tehnic proiecte
Telefon:+40 21 308 05 15; Fax:+40 21 311 59 92
simina.smarandache@uefiscdi.ro