Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT 2023)

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 20545/04.05.2023 si Ordinul MCID nr. 20571/12.05.2023)
Contract de finanţare
Cerere de finanţare (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)Declaraţii:
(se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Fişa de evaluare
Calendar
Domenii

Informaţii utile:
Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 31 octombrie 2023;
Cererile de finanţare se completează, se semnează electronic sau olograf, se scanează în format .pdf (dacă se semnează olograf) şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;
Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat“.


Dezbatere publică
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin UEFISCDI, a supus în dezbatere publică Pachetul de informatii pentru competiția “Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora” din cadrul Programului 5.2- Resurse Umane, Subprogram 5.2.2- Mobilități.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului s-au primit până la data de 18 aprilie 2023, pe adresa de e-mail: proiecteMCT@uefiscdi.ro.

Persoană de contact:
Daniela Mihai – Coordonator Competitie
Telefon:+40 21 308 05 62
Fax:+40 21 311 59 92