Premierea rezultatelor cercetării – articole Web of Science

Comunicat CNCS 06 septembrie 2023

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 20333/08.03.2023)

Cererea de premiere:

  • Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori (se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
  • Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere
  • Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată (cererea de premiere din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
  • Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premiere

Premiere articole publicate în anul 2022

Pentru articole publicate în reviste din Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index

Premiere articole publicate în anul 2021

Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Informaţii utile:
Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
Platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă din data de 10 martie 2023, ora 10.00;
Pentru premiile acordate din bugetul anului 2023 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 30 iunie 2023, ora 16:00;
Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.