ERC-like 2021

Pachet de informații (aprobat prin Ordin MCID nr. 79/25.05.2021)

Propunerea de proiect

  • Secțiunea B: Cererea de finanțare depusă la ERC și Fișa de evaluare ERC
    (se încarcă în platforma on-line http://uefiscdi-direct.ro copie după propunerea de proiect și fișa de evaluare ERC)
  • Sectiunea C: Cererea de finanțare

Informații utile:

– Cererile de finanțare se depun continuu, dar nu mai târziu de 30 octombrie 2021, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
– Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu 7 iunie 2021;
– Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limita se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.