Proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2023)

Comunicat CNCS – 14 februarie 2024


Rezultatele finale privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor PCE 2023 – sunt disponibile aici.


Anunț 31 august 2023
Procesul de analiză a contestațiilor referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate este încă în derulare, iar lista cu rezultatele finale va fi publicată în momentul în care acesta este finalizat.


Contestaţii depuse privind procesul de verificare al eligibilităţii


Comunicat CNCS cu privire la cu privire la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în cadrul competițiilor PCE 2023 și TE 2023 – 24 august 2023


Rezultatele preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii proiectelor PCE 2023 – sunt disponibile aici.

Contestaţiile se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/3115992 în perioada 22-24 august 2023.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 22-24 august 2023, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibila aici.


Pachet de informații (aprobat prin OMCID nr. 20667/31.05.2023 și 20679/08.06.2023 privind modificarea calendarului competiției)
Model cadru – Contract de finanțare

Cererea de finanțare

Secțiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line, https://uefiscdi-direct.ro/)

Secțiunile B și C (se completează, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line https://uefiscdi-direct.ro/).

Notă: Secţiunea B2 a aplicaţiei va fi publică. Aceasta va fi încărcată în platforma de depunere, atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi completată în platforma de depunere.

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect
(se completează doar pe platforma de depunere on-line, https://uefiscdi-direct.ro/)

Declaraţii (se completează, se semnează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf):
ANEXA 8   – Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect privind nefinanţarea din alte surse, certificarea legalităţii și corectitudinea informațiilor cuprinse în Cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere
ANEXA 9   – Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie
ANEXA 10 – Declaraţia pe propria răspundere a instituţiei gazdă privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
Nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare.
ANEXA 11 – Declaraţia pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă
ANEXA 12 – Acordul conducătorului de doctorat, pentru doctoranzii nominalizați în echipa de proiect
ANEXA 13 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Domenii științifice
Fișa de evaluare
Calendar
Clasificarea CNCS a revistelor științifice din domeniul umanist
Clasificarea CNCS a editurilor științifice din domeniul umanist
Lista editurilor luate in considerare pentru cărțile și volumele colective din domeniul științelor sociale

Informații utile:
Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – https://uefiscdi-direct.ro/, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
Platforma de depunere este disponibilă începând cu data de 09.06.2023
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 17.07.2023, ora 16:00;
Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat“.

Coordonator competiție:
Mihaela FRĂȚILĂ
E-mail: mihaela.fratila@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 32

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării lansează în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiţia “Proiecte de cercetare exploratorie” – PCE 2023 din cadrul Programului 5.1- IDEI.
Competiția este organizată de către CNCS și UEFISCDI.
Propunerile/observațiile cu privire la conținutul documentului se primesc până la data de 04 mai 2023, pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro.