Programe de finanțare coordonate

 

În calitate de organism de coordonare științifică desemnat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, CNCS sprijină implemnatarea programelor și subprogramelor din cadrul Planului Național de Cercetare- Dezvoltare și Inovare focalizate pe cercetare fundamentală și de frontieră, formare și perfectionare a resursei umane pentru cercetare, precum și a subprogramelor de cooperare internațională axate pe cercetare fundamentală sau pe dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare.

 

PNCDI IV
Program 5.2 – Resurse Umane Subprogramul 5.2.3 – Suport
Premierea rezultatelor cercetării – articole Web of Science – PRECISI 2023
Subprogram 1.1 – Resurse umane

Program 4: Cercetare fundamentală și de frontieră