Premierea rezultatelor cercetării – brevete (PRECBVT2021)

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului  nr. 488/07.09.2021)

Cererea de premiere
(se completează în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro. Cererea de premiere completată se tipăreşte, se semnează de autori, se scanează în format.pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro).

Informaţii utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;

Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă din data de 15 septembrie 2021;

Copia după toate paginile brevetului de invenţie se va încărca în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2021 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 26 noiembrie 2021, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.