Premierea rezultatelor cercetării – articole (PRECISI2021)

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCID nr. 480/07.09.2021)

• Cererea de premiere:

o Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere

o Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată
(cererea de premiere din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premiere

Premiere articole publicate în anul 2020 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2015 sau anterior

Premiere articole publicate în anul 2021

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2016 sau anterior

Se vor lua în considerare factorii de impact sau scorurile de influenţă calculaţi/calculate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Journal Citation Reports 2020 (publicat de Clarivate Analytics în iunie 2021).

Lista domeniilor ştiinţifice de încadrare a articolelor

Informaţii utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă din data de 15 septembrie 2021;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2021 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 26 noiembrie 2021, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.