Comisia de Fizică

Notă pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor de lucru ale

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Laurenţiu STOLERIU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi

Membru

CV Romana   CV Engleza

Virgil BARAN

Universitatea Bucureşti

CV publicat pe BrainMap.ro

Vasile CHIŞ

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

CV publicat pe BrainMap.ro

Mihai GÎRŢU

Universitatea "Ovidius", Constanţa

CV publicat pe BrainMap.ro

Paul GRĂVILĂ

Universitatea de Vest Timişoara

Liliana MITOŞERIU

Universitatea "A.I. Cuza", Iaşi

CV Engleză

Anca-Mirela MELINTESCU

IFIN-HH, Bucureşti

CV publicat pe BrainMap.ro

Lucian PINTILIE

INCDFM, Bucureşti

CV publicat pe BrainMap.ro

Cătălin TICOŞ

"Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics", Măgurele

CV publicat pe BrainMap.ro

Coriolan TIUSAN

Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca

CV publicat pe BrainMap.ro

Daniel VIZMAN

Universitatea de Vest Timişoara

CV publicat pe BrainMap.ro