Competiții

Program 4 - Cercetare fundamentală şi de frontieră
Competiţii în desfăşurare: Proiecte de Cercetare Exploratorie PCE-2016 și Proiecte Complexe de Cercetare de Frontieră PCCF-2016
Status actual: Proces evaluare în desfaşurare

Pagina programului
Program 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de CD
Subprogram 1.1 - Resurse umane
Competiţii în desfăşurare: Proiecte de Cercetare Postdoctorală PD-2016 și Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente TE-2016
Status actual: Proces evaluare în desfaşurare

Pagina subprogramului

Activitate CNCS

Regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi componenţa Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) sunt disponibile AICI