Premierea rezultatelor cercetării – articole (PRECISI 2020)

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5715/09.10.2020)

Cererea de finanţare:

o Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere

o Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată
(cererea de finanţare din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premiere

Premiere articole publicate în anul 2019 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2014 sau anterior

Premiere articole publicate în anul 2020

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2015 sau anterior

Se vor lua în considerare factorii de impact sau scorurile de influenţă calculaţi/calculate de Clarivate Analytics (denumire anterioară: Thomson Reuters) în Journal Citation Reports 2019 (publicat de Clarivate Analytics în iunie 2020).

Lista domeniilor ştiinţifice de încadrare a articolelor

Informaţii utile:

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă incepand cu data de 15 octombrie 2020;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2020 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 27 noiembrie 2020, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.

 

Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiție
Telefon:+40 21 308 05 30
Fax:+40 21 311 59 92