Proiecte de mobilitate pentru cercetători (MC 2020)

Pachet de informații (aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4590/19.06.2020)

Model cadru al Contractului de finanțare

Cerere de finanțare

• Declarația pe propria răspundere a directorului de proiect,  prin care certifică faptul că tipurile de activităţi pentru care solicită finanţare nu au fost raportate în cadrul unui proiect de cercetare finanţat din fonduri publice şi pentru care au fost prevăzute costuri în acest sens – nu există un format impus.

Informații utile:

• Cererile de finanțare se completează, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
• Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 15 octombrie 2020, ora 16:00;

• Platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro este disponibilă începând din data de 30 iunie 2020;
• Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.
Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator Competiție
Telefon: +40 21 308 05 16
Fax:+40 21 311 59 92