PCE2020

Competiție “Proiecte de Cercetare Exploratorie – PCE 2020”

 

Informare 31.03.2021

Ca urmare a finalizării procesului de contractare a proiectelor tip PCE 2020, au rămas libere 6 poziţii pe domeniile: Informatică (1), Științe Inginerești (1); Ştiinţa materialelor (1); Științele vieții aplicate și Biotehnologii (1); Medicină (1); Ştiinţe umaniste (1).
Prin adresa MEC nr. 10352/31.03.2021 a fost aprobată la finanţare o listă suplimentară de 6 proiecte PCE, din domeniile: Informatică (1), Științe Inginerești (1); Ştiinţa materialelor (1); Științele vieții aplicate și Biotehnologii (1); Medicină (1); Ştiinţe umaniste (1).
Pentru poziţiile rămase libere, acceptarea la finanțare s-a realizat pe aceleași domenii, în funcţie de punctajul obţinut.
Contractarea proiectelor se va face utilizând platforma on-line https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/, după încheierea etapei de negociere.
Listă proiecte


Comunicat al CNCS privind directorii de proiecte PCE cu poziţii permanente în străinătate (Ro) (Eng) – 10.02.2021


Comunicat CNCS – 15.01.2021

Lista experților care au participat la procesul de evaluare – competiția PCE 2020 – se găsește aici.

Lista experților care au participat la procesul de evaluare – competiția PCE 2020 – cu completări* – se găsește aici.
*Dintr-o eroare tehnică, la rubrica Domenii de expertiză, încadrarea domeniilor de expertiză în grupe de ierarhizare s-a facut după asocierea existentă în competiția PD/TE 2019. Astfel, la lista publicată s-a adaugat și asociarea ariilor tematice la domeniile de ierarhizare aferente competiției PCE 2020

Proiecte aprobate la finantare (04 ianuarie 2021)

Prin Adresa nr. 11959/30.12.2020, MEC a transmis lista proiectelor acceptate la finanțare, astfel:

Matematică
Informatică
Chimie
Fizică
Științe inginerești
Știința materialelor
Științele pământului
Biologie și Ecologie
Medicină
Științele vieții aplicate și Biotehnologii
Științe sociale și economice
Științe umaniste


Rezultate finale (29 decembrie 2020):


În urma afișării rezultatelor preliminare, au fost primite 144 de contestații.
Lista contestațiilor este disponibilă aici.


Rezultate preliminare (20 decembrie 2020):
Se pot transmite contestaţii , prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro sau prin fax la numărul +40-(0)21-311.5992,  până pe data de 23 decembrie ora 16.00.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informaţii, nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Lista contestațiilor depuse este disponibilă aici.

Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii – PCE 2020

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate s-au putut transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 în perioada 29 iunie – 01 iulie 2020.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu s-au transmis la UEFISCDI în perioada 29 iunie – 01 iulie 2020, proiectele devin neeligibile.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.


Ministerul Educației si Cercetării (MEC) a aprobat, prin OM 4245/13.05.2020 lansarea competiției 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” din cadrul Programului 4 “Cercetare Fundamentală și de Frontieră”.

Erată (aprobată prin Adresa MEC 10620/21.05.2020):

Nota de subsol nr. 4, din Anexa 1, Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect și experții evaluatori: “Pentru articolele publicate în 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2019.” devine “Pentru articolele publicate în 2019 – 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2018.”

Erată
Se completează notele de subsol astfel:
Pagina 4, “Funding Application”, Section 2: “ Funding agency from OECD country, the EU Framework Programme for Research and Innovation, and national”
Pagina 19, Pachet de informații PCE 2020: “agenția de finanțare cu care a fost semnat contractul de finanțare aparține unei țări membre OECD, Comisiei Europene – Programnul Cadru pentru Cercetare și Inovare, sau este din România”
.
Comunicat CNCS Secțiunea B3.1
.
Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare a fost 15.06.2020, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Dezbatere publică pachet de informaţii pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” Competița 2020

În perioada 24 martie – 23 aprilie 2020, a fost supus dezbaterii publice Pachetul de informaţii Competiția 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie”, asociată Programului 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului s-au putut transmite pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro

Concluzii asupra dezbaterii publice privind Pachetul de informații al competiției PCE 2020


Persoane de contact:

Mihaela Fraţilă
Coordonator Competiție
Telefon:+40 21 308 05 32

Simina Smarandache
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:+40 21 308 05 15

Irina Biţescu
Coordonator Program 4
Telefon: +40 21 308 05 34