PCE2020

Competiție “Proiecte de Cercetare Exploratorie – PCE 2020”

Lista contestațiilor depuse este disponibilă aici.

Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii – PCE 2020

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate s-au putut transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiectePCE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 în perioada 29 iunie – 01 iulie 2020.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
Dacă documentele lipsă/incomplete nu s-au transmis la UEFISCDI în perioada 29 iunie – 01 iulie 2020, proiectele devin neeligibile.


Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.


Ministerul Educației si Cercetării (MEC) a aprobat, prin OM 4245/13.05.2020 lansarea competiției 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” din cadrul Programului 4 “Cercetare Fundamentală și de Frontieră”.

Erată (aprobată prin Adresa MEC 10620/21.05.2020):

Nota de subsol nr. 4, din Anexa 1, Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect și experții evaluatori: “Pentru articolele publicate în 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2019.” devine “Pentru articolele publicate în 2019 – 2020 se va lua în considerare scorul relativ de influenţă al revistei din 2018.”

Erată
Se completează notele de subsol astfel:
Pagina 4, “Funding Application”, Section 2: “ Funding agency from OECD country, the EU Framework Programme for Research and Innovation, and national”
Pagina 19, Pachet de informații PCE 2020: “agenția de finanțare cu care a fost semnat contractul de finanțare aparține unei țări membre OECD, Comisiei Europene – Programnul Cadru pentru Cercetare și Inovare, sau este din România”
.
Comunicat CNCS Secțiunea B3.1
.
Informații utile:
  • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web – www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
  • Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020.
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare a fost 15.06.2020, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

Dezbatere publică pachet de informaţii pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie” Competița 2020

În perioada 24 martie – 23 aprilie 2020, a fost supus dezbaterii publice Pachetul de informaţii Competiția 2020 pentru “Proiecte de Cercetare Exploratorie”, asociată Programului 4 – Cercetare Fundamentală și de Frontieră.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentului s-au putut transmite pe adresa de e-mail: proiectePCE@uefiscdi.ro

Concluzii asupra dezbaterii publice privind Pachetul de informații al competiției PCE 2020


Persoane de contact:

Mihaela Fraţilă
Coordonator Competiție
Telefon:+40 21 308 05 32

Simina Smarandache
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:+40 21 308 05 15

Irina Biţescu
Coordonator Program 4
Telefon: +40 21 308 05 34