Despre CNCS

Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) este un organism consultativ al Ministerului Educației Naționale (MEN), fără personalitate juridică, care  își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

CNCS are misiunea de a sprijini MEN, precum și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI)/Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în coordonarea, finanțarea și monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare științifică din România în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI 2014-2020).

Scopul CNCS este de a asigura cadrul de consultare și consensualizare pentru susținerea aspirației către excelență în cercetarea la frontiera cunoașterii, pentru atingerea și sustenabilitatea masei critice de cercetători necesară pentru transformarea cercetării, dezvoltării și inovării (CDI) într-un factor al creșterii economice și pentru dezvoltarea unor organizații de cercetare performante.