Pe lângă Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice s-au constituit comisii de specialitate (organe de lucru),  cu caracter permanent, pe domenii de activitate astfel:

Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, Bucureşti
Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.