Comisia: Științe inginerești

Președinte:

Prof. Emil Brujan – Universitatea Politehnica București 

CV (RO)    CV (EN)

 

Membri:

Prof. Viorel Bădescu – Universitatea Politehnica București 

CV (RO)    CV (EN)

Dr.  Rodica Cristescu – INPLPR București

CV (RO)    CV (EN)

Prof. Virgil Duma – Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

CV (RO)    CV (EN)

Prof. Doina Pîslă – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

CV (RO)    CV (EN)

Prof.Radu-Emil Precup – Universitatea Politehnica din Timișoara

CV (RO)   CV (EN)

Prof.Lorand Szabo – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

CV (RO)    CV (EN)

Prof. Carmen Teodosiu – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”din Iași

CV (RO)    CV (EN)

Prof. Radu Văcăreanu – Universitatea Tehnică de Construcții București

CV (RO)    CV (EN)